Tổng Quan Về Dịch Vụ Digital Marketing


Email Marketing

Là hình thức quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thông qua Email. Thường được sử dụng cho các chiến dịch thông tin về sản phẩm, quà tặng, các chương trình khuyến mãi,… Yêu cầu bạn phải có được một lượng Email của khách hàng nhất định từ đó sẽ phân loại khách hàng và xác định mục tiêu đối tượng khách hàng của bạn.


SEO – Search engine optimization

SEO - Tối ưu hóa vị trí, thứ hạng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp trên công cụ tìm kiếm Google. Với mục đích mang đến những chuyển đổi, lợi nhuận tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Với một chi phí không quá đắt, bạn hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị trường, dịch vụ mà bạn hướng đến trên Internet.


Content Marketing

Một dịch vụ Marketing muốn thành công không thể thiếu Content Marketing. Content Marketing là việc xây dựng nội dung với mục đích mô tả dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp cho khách hàng hiểu. Hay đó là những điều mà bạn muốn chia sẽ đến với khách hàng của bạn.


Công cụ tìm kiếm Marketing - SEM

Marketing công cụ tìm kiếm (SEM) là một hình thức tiếp thị trên internet liên quan đến việc quảng cáo các trang web bằng cách tăng khả năng hiển thị của họ trong các trang kết quả tìm kiếm (SERPs) chủ yếu thông qua quảng cáo trả tiền.


PPC- Pay-per-click advertising

PPC là mô hình marketing trên internet. Trong đó các nhà quảng cáo phải trả phí khi có người nhấp vào link đó. Bạn có thể hiểu đơn giản là mua lượt truy cập trang web.


Email Marketing

Là hình thức quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thông qua Email. Thường được sử dụng cho các chiến dịch thông tin về sản phẩm, quà tặng, các chương trình khuyến mãi,… Yêu cầu bạn phải có được một lượng Email của khách hàng nhất định từ đó sẽ phân loại khách hàng và xác định mục tiêu đối tượng khách hàng của bạn.


SEO – Search engine optimization

SEO - Tối ưu hóa vị trí, thứ hạng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp trên công cụ tìm kiếm Google. Với mục đích mang đến những chuyển đổi, lợi nhuận tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Với một chi phí không quá đắt, bạn hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị trường, dịch vụ mà bạn hướng đến trên Internet.


Content Marketing

Một dịch vụ Marketing muốn thành công không thể thiếu Content Marketing. Content Marketing là việc xây dựng nội dung với mục đích mô tả dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp cho khách hàng hiểu. Hay đó là những điều mà bạn muốn chia sẽ đến với khách hàng của bạn.


Công cụ tìm kiếm Marketing - SEM

Marketing công cụ tìm kiếm (SEM) là một hình thức tiếp thị trên internet liên quan đến việc quảng cáo các trang web bằng cách tăng khả năng hiển thị của họ trong các trang kết quả tìm kiếm (SERPs) chủ yếu thông qua quảng cáo trả tiền.


PPC- Pay-per-click advertising

PPC là mô hình marketing trên internet. Trong đó các nhà quảng cáo phải trả phí khi có người nhấp vào link đó. Bạn có thể hiểu đơn giản là mua lượt truy cập trang web.