Hosting và Tên miền (domain) là hai yếu tố quan trọng để Website của bạn có thể hoạt động được trong suốt quá trình kinh doanh.

Vậy tên miền là gì? Tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet. 

Nói 1 cách dễ hiểu, tên miền cũng như địa chỉ nhà của bạn vậy. Địa chỉ nhà chúng ta có thể được cấp miễn phí nhưng tên miền chúng ta phải mua và bỏ chi phí duy trì hàng năm.

Những yếu tố cần lưu ý khi đăng ký tên miền

  • Càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai.
  • Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể và lĩnh vực hoạt động.
  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần: .com, .net, .org …
  • Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
  • Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
  • Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
  • Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

Bảng giá tên miền tại VniWeb

gia-ten-mien-viet-nam
gia-ten-mien-quoc-te